top of page

TOELATING & INSKRYWING

Inskrywings 2024

Inskrywings vir 2024 open op Maandag, 13 Maart 2023 en sluit op Vrydag, 14 April 2023

Dit is uiters belangrik dat ouers hiervan kennis moet neem om inskrywings betyds in te dien. 

 

Aanlyn-inskrywings moet gedoen word by wcedonline.westerncape.gov.za  

 

Inskrywingsvorms kan voor, of op 14 April 2022 by die skool ingelewer word en ons sal help om dit aanlyn te voltooi.  

Om meer inligting te bekom skakel die kantoor:

Maandae tot Vrydae tussen 08h00 - 16h00

023 009 0999
hoof@jgt.co.za

Doen navraag deur ons aanlyn portaal:

Sukses. U boodksap is ontvang.

bottom of page